Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

www.truskawiec.net


Właścicielem serwisu jest TRAVELBOOK.PL Biuro Podróży  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Kalinowa 1A, 43-309 Bielsko-Biała.

 

Travelbook.pl Biuro Podróży sp. z o.o.  będzie korzystać z danych osobowych w celu świadczenia usług ułatwiających użytkownikom komunikację, co odbywać się będzie za pośrednictwem panelu.

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

 • Zbieranie informacji o działaniach na stronie internetowej
 • Utrwalanie w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kontach użytkowników
 • Przechowywanie danych w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kont użytkowników
 • Modyfikowanie danych w oparciu o działania użytkowników uprzywilejowanych do tego typu działania, w szczególności autorów danych osobowych oraz administracji serwisu
 • Usuwanie i niszczenie kont niespełniających lub naruszających warunki regulaminu
 

Użytkownicy serwisu nie mają prawa do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż wyżej określone. W przypadku wykorzystania danych w dowolny inny sposób, użytkownik poszkodowany, lub będący świadkiem takiego wydarzenia, ma obowiązek poinformować o tym zajściu administratora serwisu. Osoba łamiąca regulamin podlega opisanym w nim karom.

 

Serwis zbiera dane osobowe będące danymi użytkowników Polskich oraz zagranicznych. W przypadku użytkowników pochodzących spoza Polski wymaga do realizacji usługi następujących danych:

 
 • Imię i nazwisko
 • Adres email

oraz umożliwia użytkownikom podanie dodatkowych danych, za ich zgodą takich jak:

 
 • Kraj pochodzenia
 • Adres korespondencyjny
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Kraj pochodzenia
 • Telefon
 • Data urodzenia
 • Płeć
 

Użytkownik ma prawo do otrzymania cyfrowej kopii jego danych zapisanych w serwisie, w postaci wyeksportowanych plików .csv zawierających zapis wszystkich jego danych umieszczonych na łamach strony.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do głównego inspektoratu danych osobowych w przypadku naruszenia jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, za pośrednictwem panelu użytkownika, gdzie może zaznaczyć poszczególne zgody, jak i usunąć swoje konto.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych konto klienta może zostać ograniczone do funkcjonalności na które użytkownik wyraził zgodę, w szczególności do:

Wyłącznego prezentowania oferty pracy bez możliwości jej filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych publikowanych wewnątrz oferty

Wyłącznego prezentowania profilu bez możliwości jego filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych

Niepublikowania profilu użytkownika w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Brakiem możliwości zakupu usługi w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu płatności

 

TRAVELBOOK.PL Biuro Podróży   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznacza okres 1 dnia każdego miesiąca na dokonanie sprawdzenia poprawności oraz adekwatności danych występujących w serwisie. W przypadku usunięcia nieprzetworzonych już danych osobowych zobowiązuje się każdorazowo informować o tym użytkownika którego dane zostaną usunięte za pośrednictwem podanego przez niego adresu email. Dane nieaktualne będą natychmiast usuwane z bazy danych.

 

Dane użytkowników przechowywane są przez okres 5 lat. Po tym okresie dane użytkowników zostaną usunięte, chyba że użytkownik za własną zgodą zaktualizuje swoje konto, podając aktualne dane, lub zatwierdzi, że dane te nie uległy zmianie

 

TRAVELBOOK.PL Biuro Podróży   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych w odpowiedni sposób, wykorzystując do tego:

 • Ograniczony dostęp do połączenia z bazą danych wyłącznie za pośrednictwem serwera lokalnego
 • Zabezpieczenie przesyłania danych za pośrednictwem HTTP poprzez certyfikat SSL uniemożliwiającym podszycie się lub przechwycenie zapytania przez osoby trzecie.
 

TRAVELBOOK.PL Biuro Podróży